پروژه ها
لوله و اتصالات پلی اتیلن با توجه به مشخصات فیزیکی بسیار عالی و استفاده آسان مورد استقبال زیادی در پروژه های صنعتی و شهری قرار گرفته است که لیست زیر گوشه ی کوچکی از این پروژه ها می باشد. باید اذعان نمود استفـاده از لوله و اتصالات پلی اتیلن در حال تسخیر بازارهایی است که سال هاست در دست لوله های فلزی و بتنی بوده است.

بخش اعظم شبکه های فاضلاب اصلی و فرعی استان کردستان و استان های مجاور
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
    توضیحات:

​موضوع اتصالات جوش لب به لب و تمام شده در سال 1388


کلیه پروژه های آبهای سطحی شهرداری
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:
    توضیحات:
اکثریت پروژه های آب و فاضلاب روستایی
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:شرکت آب و فاضلاب روستایی
    توضیحات:
بخشی از پروژه های اقلیم کردستان عراق
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:شهرداری سلیمانیه
    توضیحات:

​تمام شده در سال 2012


کلیه پروژه های تعاونی مسکن و شهر سازی استان و استان های مجاور
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
    توضیحات:

​لوله های سایز 1200 میلیمتر با اتصالات لب به لب و اتمام در سال 1389


سهم مهم در پروژه های اصلی شهر تهران و کرج
    نوع پروژه:تمام شده
    کارفرما:شرکت آب و فاضلاب استان کردستان
    توضیحات:

​جوش به روش اکسترودر و اتمام در سال 1388