دەربارەی ئیمە

  1. ماڵه‌وه‌
  2. chevron_right
  3. دەربارەی ئیمە

شه ریکی ئه ندازیایی سه بوک لۆوله ی نۆڤین وه لێنه هتا ئه لئان

هه بین ئیمه

شووین نۆل شه ریکی ئه ندازیایی سه بوک لۆوله ی نۆڤین ئه سل بر داهانین و داهاوردن سه کوو  له دومایی باعیس به ئیرائه چونیه تی باشتر و ره دا موشتری گڕیان سه . شه ریکی ئه ندازیایی سه بوک لۆوله ی نۆڤین  له ساڵ ۱۳۸۲ ئه سه ر پاچکه ئه م ئوصول سۆکین دانیاو گڕیان سه و به ڤ و که فتوله فت و پداهاوردن شتکار خود یه کا هل به رین بۆرییه کانی دودیۆواره  پۆلی ئتیلن شۆ.

ئه رده ستی وه لینه

مودیران تیگڕا سه بوک لۆوله ی نۆڤین به ڤ داهاوردن و ئیبتکار له په یاده سازین تکنولۆژی های ناۆ ئه و له  شه ریکی دانیاۆ کریاۆه  و ئه م گه ره نگ به  ناۆ یک ئه سل بایه خ ره وا زانیانه.

ئه ندامن شیواز مودیره

ئیمه ئاشق فه رمان کوو ئه یکین هاین و ئیمه به ڤ تانسه ئه و ئه نجام ئه دین!

شاهو حاجبی

فه رمانگیڕ

مظفر یوسفی

سه رده سته شیواز مودیره

ابراهیم سلطانی

نایب سه رده سته شیواز مودیره

 په ل ئیمه

شاهین رشیدی

مۆدیر هل به ر

جمال دیوانی

مودیر ماڵی و ئه ندامی شیواز مودیره

فاروق اسدی

مۆدیر فرۆش

فریبا فیاضی

مۆدیر کونترل چونیه تی

کیوان امجدیان

مسئول فنی

شادیه نوذری

به رپرس ئمور ماڵی
پێڕست
با ما در تماس باشید
ارسال در واتساپ